Legionowo

Projekt budynku mieszkalnego, wielorodzinnego posiada 1 kondygnację podziemną.

Konstrukcję budynku stanowi szkieletowy układ żelbetowych płyt, ścian oraz słupów. Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny posiada 1 kondygnację podziemną, gdzie projektowany jest garaż wielostanowiskowy dla samochodów osobowych, pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie oraz 4 kondygnacje nadziemnych o funkcji mieszkaniowej. Budynek ma wysokość 13,00m i zalicza się do grupy wysokościowej budynków niskich. Garaż wielostanowiskowy dla samochodów osobowych zagłębiony w terenie, częściowo nad stropodachem garażu został zaprojektowany parking naziemny i powierzchnie zielone–ogródki lokatorskie. Podłużna bryła budynku została podzielona na segmenty z cofnięciem względem kolejnych części. Od strony południowo wschodnie balkony o regularnej powtarzalnej formie.

Powierzchnia użytkowa: 3700m2