Norblin

Projekt koncepcyjny wzmocnień budynków zabytkowych na terenie Zakładów Norblina.

Wstępny projekt wzmocnień zabytkowej zabudowy pozwalający na wykonanie głębokiego fundamentowania również pod istniejącymi budynkami.