Policja

Zadaszenie parkingu zewnętrznego w konstrukcji stalowej, Piaseczno.

Całość projektu konstrukcji wykonana w programie Advanced Steel.

Powierzchnia zabudowy: 20000m2