Pruszków

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem w parterze oraz garażem podziemnym przy ul. Powstańców w Pruszkowie

Dwa budynki mieszkalne z usługami na parterze. Konstrukcja szkieletowa żelbetowa. 6 kondygnacji naziemnych. Modele obliczeniowe w programach Ram Concept oraz Robot Structural Analysis

Powierzchnia:
Etap I -5220 m2
Etap II – 5660 m2