Rakowiecka

Budowa trzech budynków wielorodzinnych w Siedlcach/

Pierwszy etap budowy. Finalnie przewidzianych jest kilkanaście podobnych budynków.

Powierzchnia użytkowa: 13900m2