Airport Hotel

Budynek biurowy wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – Warszawa – Włochy.

Dziewięcio kondygnacyjny budynek konstrukcji szkieletowej, żelbetowej.

Powierzchnia: 11800m2