Żnin

Cukrownia Żnin – Budowa Ośrodka Hotelowo – Wypoczynkowego.

Rekonstrukcja, rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków byłej Cukrowni Żnin. Inwestycja, w skład której wchodzi kilkanaście budynków, wymagała wprowadzenia wielu wzmocnień, wtórnych podparć oraz posadowień. Z uwagi na wytyczne pożarowe, stawiane budynkom w projektowanej funkcji, wiele z istniejących elementów konstrukcji wymagało wtórnego podparcia. Na części budynków wykonano posadowienie pośrednie w postaci pali..

Powierzchnia: 38000m2