CBF

Zabezpieczenie zabytowego budynku zlokalizowanego w strefie wpływu budowy budynku CBF.

Wykonanie projektu wykonawczego zabezpieczeń zabytkowego budynku użyteczności publicznej, w granicy którego planowane jest wzniesienie budynku usługowego z dwoma kondygnacajmi podziemnymi. Zaprojektowano:
1. Stalowa palisada pod ścianą graniczną
2. Ruszt stalowy na ścienie granicznej
3. Stalowe ściągi w strefach dodatnich naprężeń w murowanych panelach ściennych.