Hala Koszyki

Zabezpieczenie budynków w strefie wpływu budowy Hali Koszyki.

Wykonanie projektu wykonawczego zabezpieczeń trzech zabytkowych kamienic będących w strefie wpływu głębokiego fundamentowania w związku z realizacją Hali Koszyki w Warszawie. Zaprojektowano zabepzeczenie w postaci:
1. Stalowa palisada pod ścianami granicznymi istniejących budynków
2. Wzmocnienie posadzek w piwnicach w celu ujednolicenia osiadań i odciążenie istniejących ław fundamentowych
3. Wzmocnienie murowanych ścian poprzez zastosowanie stalowych i/lub żelbetowych ściągów.