Grodzisk – Traugutta

Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne ze wspólnym garażem podziemnym..

Dwa budynki o konstrukcji szkieletowej wykonanej z żelbetu.
Rozpiętość pomiędzy słupami w środkowej części garażu wynosi 10,5m.

Powierzchnia użytkowa: 2900m2