Kołobrzeg

Osiedle mieszkaniowe Harmonia Kołobrzeg.

Budynek konstrukcji żelbetowej posadowiony na wzmocnionym podłożu w związku ze skomplikowanymi warunkami gruntowo – wodnymi.

Powierzchnia użytkowa: 4860m2