Uphagen

Rekonstrukcja, rozbudowa, przebudowa historycznych zabudowań „Dwór Uphagena” wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję hotelową, Gdańsk .

Z uwagi na złożone warunki gruntowe zdecydowano na miejscowe posadowienie na palach oraz kolumnach cementowo – gruntowych. Stan techniczny ponad stuletnich elementów konstrukcji wymagał na ich częściową wymianę lub wzmocnienie.

Powierzchnia: 32000m2